Unlimited PowerPoint templates, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Business
  2. Email

Jak połączyć wszystkie swoje konta E-mail w jedno konto Gmail

by
Difficulty:BeginnerLength:LongLanguages:
This post is part of a series called Your Ultimate Guide to the Best Gmail Tips and Tricks.
How to Email Large Files as Gmail Attachments
How to Quickly Start Using Gmail Offline (With Chrome)

Polish (Polski) translation by Pawel Barwikowski (you can also view the original English article)

Przez lata zebrałam dość długą listę adresów e-mail. Istnieją dwa lub trzy, które stworzyłam jako nastolatka, z takimi nazwami jak hotgirl13@aol.com i inne konta, które stworzyłam wraz z chwilą, gdy wyrosłam z mojej starej nazwy użytkownika lub znalazłam jakąś nową usługę e-mail do wypróbowania.

Pomimo tego, że cieszę się z tego, że z większości z nich już nie korzystam, to wciąż otrzymuję na nie ważne wiadomości, których nie chcę stracić na którymś z moich rzadziej używanych kont. Po prostu nie mam czasu na to, by sprawdzać cztery czy pięć adresów email w ciągu dnia. I to nie z powodu konieczności radzenia sobie z tak wieloma loginami lecz ze względu na to, że i tak w końcu zapomnę sprawdzić je przez wiele dni.

Rozwiązaniem tego problemu jest stworzenie pojedynczej, zunifikowanej skrzynki odbiorczej, która będzie gromadziła wszystkie moje emaile w jednym miejscu. Wszystkie moje e-maile wpływają do jednej skrzynki odbiorczej, a ja mogę odpowiedzieć, używając dowolnego adresu e-mail. Tworzenie zunifikowanej skrzynki odbiorczej, która gromadzi wszystkie Twoje wiadomości e-mail nie jest tak skomplikowane, jak się wydaje, a ja pokażę ci, jak sprawić, by to zadziałało.

How to Merge Your Gmail Accounts
Połącz wszystkie swoje konta Gmail — stwórz z nich jedno.

W tym przewodniku naucz się, w jaki sposób połączyć wszystkie swoje konta Gmail w jedno. Ale najpierw przyjrzyjmy się bardziej temu, dlaczego połączenie kont Gmail pozwala zaoszczędzić czas.

Jak połączenie kont E-mail pozwala zaoszczędzić czas

Jako osoba prowadząca niewielki biznes możesz nie mieć zbyt wiele czasu na to, by zajmować się obsługą swoich emaili. Masz inne rzeczy do zrobienia.

Jednak wiele badań wskazuje, że e-mail zajmuje dużą część dnia dla wielu ludzi biznesu. I, im więcej kont e-mail posiadasz, tym więcej czasu, może zabierać Ci zarządzanie e-mailami każdego dnia.

Łączenie kont e-mail za pomocą Gmail pozwalają zaoszczędzić czas. Oto jak:

  • Możesz zalogować się na jedno konto (Twoje konto Gmail) jeden raz i pobrać wszystkie wiadomości e-mail na raz. Nie ma potrzeby logowania i wylogowywania się z różnych kont.
  • Wyeliminujesz w ten sposób straty czasu poświęconego na poszukiwanie zagubionych haseł. Musisz pamiętać tylko jedno hasło - hasło do Twojego konta Gmail.
  • Nawet, jeśli chcesz wysłać wiadomość z innego konta e-mail, nie musisz się wylogowywać. Gmail pozwala Ci wybrać, z którego konta e-mail nastąpi wysłanie każdej z wiadomości.
  • Będziesz mógł utrzymywać różne skrzynki pocztowe w sposób zorganizowany w ramach Gmaila. Dzięki filtrowi Gmail można szybko zobaczyć, które wiadomości są powiązane z danym adresem e-mail.

Envato Tuts + oferuje wiele tutoriali na temat produktywności. Oto jeden z nich, który pozwoli Ci oszczędzić czas podczas pracy z Gmailem.

Teraz przeanalizujmy jak przesłać dalej wiadomości e-mail i dokonać scalenia różnych kont Gmail.

1. Użyj Gmaila do forwardowania emaili.

Aby dokonać scalenia kont Gmail należy w pierwszej kolejności skonfigurować forwardowanie (tj. dalsze przesyłanie emaili).

Zaloguj się na konto Gmail, z którego chciałbyś forwardować emalie. W praktyce powinno to być dodatkowe konto email - takie, którego używasz mniej. Wszystkie wiadomości e-mail z tego konta zostaną przekierowane na inne konto e-mail, w taki sposób jakby twoje podstawowe konto e-mail było sprawdzane z dużo większą częstotliwością.

Uwaga: W tym poradniku, forwarduję e-maile z jednego konta Gmail na inne, ale Gmail może forwardować emaile do dowolnej usługi e-mail. Nauczysz się, w jaki sposób połączyć dwa konta Gmail w jedną skrzynkę odbiorczą.

Krok 1

Na dodatkowym koncie Gmail kliknij ikonkę koła zębatego po prawej i wybierz Ustawienia. Odnajdź ustawienia Gmail. 

Locate Gmail settings
Odnajdź Ustawienia Gmail

Krok 2

Kliknij zakładkę Przekazywanie i POP/IMAP i znajdź ustawienia Przekazywania.

Find the Forwarding tab
Znajdź kartę Przekazywanie.

Krok 3

Kliknij Dodaj adres do przekazywania dalej. Popup Dodaj adres przesyłania dalej wyświetla się w ten sposób:

Enter the email address that will receive your forwarded email
Wprowadź adres e-mail, który będzie odbierał wiadomości e-mail przesyłane dalej.

Krok 4

Wprowadź adres email, na który będą trafiały twoje przekazywane dalej emaile. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować. Popup o treści Potwierdź, adres do przekazywania wyświetla się w następujący sposób:

Click Proceed to continue
Kliknij przycisk Kontynuuj, aby kontynuować.

Krok 5

Okienko Popup wyświetla przypomnienie, że Gmail weryfikuje twój adres Gmail do przekazywania.

Click OK to confirm the forwarding email
Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić adres e-mail przekazywania dalej.

Kliknij przycisk OK. Gmail wysyła e-mail weryfikacyjny na podany przez Ciebie podstawowy adres email.

Wskazówka: Jeśli Twój podstawowy adres e-mail jest również adresem Gmail, zaloguj się, klikając obraz użytkownika w prawym górnym rogu okna Gmaila i wybierz polecenie Dodaj konto. Połączenie dwóch kont w ten sposób pozwoli Ci na szybkie przełączanie się między kontami bez logowania w trakcie procesu potwierdzenia.

Connect two Gmail accounts to make switching inboxes easier
Połącz dwa konta Gmail, aby ułatwić sobie przełączanie skrzynek odbiorczych.

Krok 6

W wiadomości e-mail z potwierdzeniem znajdziesz kod potwierdzenia i link potwierdzający.

Enter the code or click link to complete forwarding process
Wprowadź kod i kliknij łącze, aby zakończyć proces przekazywania.

Krok 7

Wpisz kod potwierdzenia w kartę Przekazywanie i POP/IMAP w dodatkowe konto Gmail, lub kliknij link potwierdzający w mailu.

Gmail wyświetli prośbę o potwierdzenie, że mail zostanie przekazany dalej.

Click Confirm to forward email
Kliknij przycisk Potwierdź, aby przesłać dalej wiadomości e-mail.

Kliknij przycisk Potwierdź. I następnie otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem że cały proces zakończył się sukcesem a przekazywanie jest teraz poprawnie ustawione. Drugie, dodatkowe konto Gmail jest teraz przygotowane do przekazywania emaili na podstawowy adres e-mail.

2. Wyślij E-mail z dodatkowego konta

Konfigurowanie adresu do dalszego przesyłania wiadomości email jest fajne, ale tym, co sprawiłoby, że całość działałaby płynnie, jest sytuacja, w której e-mail wysłany z adresu Gmail wyświetlałby się w taki sposób, jakby pochodził z innego konta e-mail. Pokażę Ci, jak wysyłać wiadomości e-mail z kont innych dostawców dzięki użyciu poczty e-mail w Gmailu.

Krok 1

W Gmailu kliknij ikonę koła zębatego po prawej stronie i wybierz Ustawienia. Wybierz kartę Konta i Importowanie.

Gmail allows you to send email as another account
Gmail umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail również z innego konta.

Krok 2

W ramach Wyślij pocztę jako kliknij Dodaj inny adres E-mail.

Enter the email address youd like to send mail as
Wpisz adres e-mail, z którego chcesz żeby została wysłana poczta.

Krok 3

Wprowadź dodatkowy adres e-mail. Można również edytować nazwę wyświetlaną i określić inny adres zwrotny. Gmail wyświetli okno z prośbą o sprawdzenie dodatkowego adresu e-mail.

Send the verification email
Wyślij e-maila weryfikacyjnego.

Po wyświetleniu okna monitującego przez Gmaila, wyślij wiadomość weryfikacyjną na dodatkowy adres e-mail.

Krok 4

W e-mailu weryfikacyjnym znajdziesz kod potwierdzenia i link potwierdzający.

Wpisz kod potwierdzenia w Oknie weryfikacji w Gmail, lub kliknij link potwierdzający w mailu. Gmail wyświetli kolejne potwierdzenie w formie okna popup.

Click Confirm to continue the process
Kliknij przycisk Potwierdź.

Kliknij przycisk Potwierdź, aby kontynuować proces. Zobaczysz wyświetlone okienko popup z potwierdzeniem, że proces zakończył się sukcesem.

Konto Gmail może teraz wysłać e-mail jako dodatkowe konto e-mail. Powtórz proces dla wszystkich adresów e-mail, których chcesz użyć w Gmail.

Krok 5

Po zakończeniu, na liście rozwijanej będzie dostępna opcja Z adresu w oknie Utwórz nową wiadomość.

Select the address from which you would like to send email
Wybierz adres, z którego chcesz wysłać e-mail.

Z menu rozwijanego wybierz adres, z którego chcesz wysłać e-mail.

3. Ustaw domyślny adres do funkcji Wyślij pocztę jako

Podczas gdy można wybrać z jakiego adresu chcesz wysłać e-mail w ramach okna Utwórz nową wiadomość, może się zdarzyć, że będziesz chciał częściej wysyłać wiadomości e-mail z programu Outlook lub innych adresów e-mail niż ten, który masz na Gmailu.

W takim przypadku dobrym rozwiązaniem jest, aby ustawić inny adres e-mail jako domyślny w ramach dostępnej w Gmailu funkcji Wyślij wiadomość jako. Oto jak to zrobić.

Krok 1

Ponownie kliknij ikonę koła zębatego po prawej stronie okna Gmaila i wybierz Ustawienia. Wybierz kartę Konta i Importowanie. Tutaj wyświetlane są wszystkie adresy e-mail, z których możesz wysłać e-mail w Gmail.

All your connected email addresses are listed
Wszystkie adresy podłączone adresy e-mail są wymienione na liście.

Obok adresu e-mail, który będzie najczęściej używany do wysyłania wiadomości e-mail, kliknij przycisk Ustaw jako domyślny.

Krok 2

Następnym razem, kiedy będziesz tworzył nową wiadomość, adres Wyślij jako ustawiony jako domyślny zostanie automatycznie wybrany w polu Od.

Emails sent with Gmail look like they came from another account
E-maile wysłane z Gmaila będą wyglądać, tak jakby pochodziły z innego konta.

4. Zorganizuj wiadomości E-mail wysyłane do różnych adresów

Kiedy w skrzynce odbiorczej znajduje się trzydzieści wiadomości, może nie być oczywiste, która z nich jest ważna a która nie, które wiadomości zostały wysłane do każdego adresu. Etykiety i filtry Gmaila mogą pomóc zachować wszystkie te adresy e-mail bezpośrednio w skrzynce odbiorczej.

Krok 1

Kliknij ikonę koła zębatego po prawej stronie okna Gmaila i wybierz Ustawienia. Tym razem, wybierz kartę Filtry i Zablokowane Adresy.

Create a new filter in Settings
W ustawieniach, należy utworzyć nowy filtr.

Wybierz Utwórz nowy filtr w dolnej części okna.

Krok 2

Istnieje wiele opcji filtrowania, ale na potrzeby tego tutorialu, potrzebne będzie wypełnienie jednego z pól. W polu Do wpisz dodatkowy adres e-mail, z którego są przekazywane maile na Twoje podstawowe konto Gmail. Kliknij Utwórz Filtr z tego wyszukiwania.

Apply a label to messages matching the search
Zastosuj etykietę do wiadomości pasujących do wyszukiwania.

Krok 3

Gmail może zrobić wiele różnych rzeczy z przefiltrowanymi wiadomościami, i najlepiej będzie, jeśli ty sam zdecydujesz, w jaki sposób chcesz otrzymywać wiadomości przesyłane dalej na swój adres podstawowy. Czy chciałbyś, żeby wszystkie zostały oznaczone jako przeczytane i zarchiwizowane, czy może powinny one być oznaczone jako ważne?

Mam zamiar umożliwić Gmailowi, by obsługiwał wiadomości przesyłane dalej, tak jak zwykle, ale chcę, aby dodawał do nich etykietę tak abym wiedział, na które konto wiadomość została wysłana. Kliknij przycisk pole wyboru Zastosuj etykietę. Klikaj strzałkę w górę i strzałkę w dół obok Wybierz etykietę.

Jeśli jeszcze nie utworzyłeś etykiet do obsługi wiadomości przesyłanych dalej z dodatkowych adresów e-mail, wybierz Nowa etykieta. Wyświetli się okienko popup dotyczące Nowej etykiety.

Create a new label
Utwórz nową etykietę.

Wpisz nazwę etykiety, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

Jeśli jakiekolwiek uprzednio otrzymane wiadomości spełnią kryteria filtru, możesz także zastosować także dalsze filtrowanie do tych wiadomości.

Gdy skończysz, kliknij przycisk Utwórz Filtr. Wszystkie wiadomości skierowane na dodatkowy adres e-mail otrzymają nową etykietę.

Wniosek

Choć może wydawać się że trzeba porzucić swoje stare konta e-mail lub zaplanować czas, aby wciąż sprawdzić różne konta, które są nadal w użyciu, to przy odrobinie wysiłku, możliwe jest uzyskanie efektu w postaci połączenia wszystkich wiadomości e-mail w jednej skrzynce odbiorczej Gmaila. Jeśli masz jakiekolwiek problemy z łączeniem kont e-mail w Gmailu, nie zapomnij zostawić komentarza poniżej a pomożemy Ci dowiedzieć się, co zrobić, żeby to działało.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy zarządzaniu e-mailami, może chcesz sprawdzić niektóre z aplikacji e-mail, wtyczek i dodatków dostępnych na rynku Envato. Lub jeśli wysyłasz dużo ważnych wiadomości, spróbuj usług projektowych w zakresie emaili na Envato Studio.

Uwaga redakcyjna: Ten post został pierwotnie opublikowany w 2014. Został on kompleksowo dostosowany przez nasz personel — ze specjalną pomocą Laury Spencer w taki sposób, aby wciąż zawierał bieżące, dokładne i aktualne informacje .

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.