7 days of PowerPoint templates, graphics & videos - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Business
  2. Microsoft PowerPoint

Paano Maglagay ng Slide Numbers sa PowerPoint sa Loob ng 60 Segundo

Read Time: 2 mins
This post is part of a series called How to Use PowerPoint in 60 Seconds (Quick Video Tutorials).
How to Insert a YouTube Video into Powerpoint in 60 Seconds
How to Insert Links in PowerPoint Slides in 60 Seconds

Tagalog (Wikang Tagalog) translation by Anna Nelson (you can also view the original English article)

Alamin natin kung paano maglagay ng slide number sa iyong PowerPoint slides. Isa itong madali at mabilis na paraan para masundan mo kung nasaang bahagi ka na ng iyong presentation.

Paalala: Sa pagtututrong ito, ginamit natin ang Simplicity PowerPoint Template. Maaari pang makahanap ng mas maraming magandang PowerPoint presentation template sa GraphicRiver o sa aming Ultimate Guide to the Best Microsoft PowerPoint Templates.

Paano Maglagay ng Slide Numbers sa PowerPoint sa Loob (Mabilis)

Paalala: Panuorin ang maikling pagtuturo gamit ang screencast na ito o sundan ang mga sumusunod na hakbang na kasama ng nasabing video.

1. I-click ang Insert na tab para mabuksan ang bahagi na Slide

Ang paglalagay ng slide number ay maaaring gawin sa pamamagitan lamang ng ilang pag-click sa iyong buong presentation. Maglagay tayo ng slide number sa pamamagitan ng pag-click sa Insert na tab na nasa PowerPoint ribbon, saka hanapin ang # na icon na malapit lamang sa Word Art.

PowerPoint insert tab to open the slide number box PowerPoint insert tab to open the slide number box PowerPoint insert tab to open the slide number box
Sa PowerPoint Insert na tab, i-click ang # icon para mabuksan ang bahagi na Slide.

2. I-apply ang Slide Number ng PowerPoint sa pamamagitan ng All Pages na opsyon.

Pipiliin ko ang Slide Number na opsyon sa window na ito, saka pindutin ang Apply to All na opsyon para makapaglagay ng slide number sa lahat ng slides ng iyong PowerPoint. O maaari mo ring pindutin ang Apply na opsyon para maglagay ng slide number sa iyong napiling slide lamang.

Check Slide Number box and click Apply to All in PowerPointCheck Slide Number box and click Apply to All in PowerPointCheck Slide Number box and click Apply to All in PowerPoint
I-tsek ang kahon ng Slide Number at i-click ang Apply to All na opsyon sa PowerPoint.

3. Kusa nang lalagyan ng PowerPoint ng bilang ang iyong mga slide

Makikita ang slide number sa sulok ng kanang ibabang bahagi ng bawat slide, ngayon, kusang nilalagyan ng PowerPoint ng magkakasunod na bilang ang mga slide, kaya hindi na ito kailangang i-update sa setting ng bawat slide.

Page numbering applied to PowerPointPage numbering applied to PowerPointPage numbering applied to PowerPoint
Nailagay na ang mga page number sa lahat ng slide ng iyong PowerPoint.

Sa pagtatapos!

Isa pang payo, kung gusto mong alisin ang slide number mula sa isang piling slide, maaari mong i-click ang mismong kahon na kinaroroonan ng slide number, saka pindutin ang page number na inilagay sa PowerPoint gamit ang iyong keyboard. Sa pamamagitan nito ay matatanggal ang slide number ng piniling slide.

Mas Makatutulong na mga PowerPoint Slide Turorial

Narito ang mga PowerPoint slide turorial na maaari mong gamitin na makatutulong para mapalawak mo ang iyong kaalaman sa paggawa ng presentation:

Mayroon kaming ilang bilang ng PowerPoint tutorials dito sa Envato Tuts+, pumunta sa ibang PowerPoint slide tutorial sa itaas o maghanap ng mas maraming kaugnay ng PowerPoint sa loob ng 60 segundo na video tutorial.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.