Learn Microsoft Excel

Learn how to use Microsoft Excel with these step-by-step tutorials. From charts and graphs to invoices and macros, you'll learn everything you need to know.
 1. Cách chuyển đổi nhanh bảng tính Excel sang Google Sheets

  Cách chuyển đổi nhanh bảng tính Excel sang Google Sheets

  Tutorial Beginner

  Bảng tính không chỉ là công cụ cho các nhà tài chính và kế toán. Thực tế, nhiều quảng cáo yêu thích công cụ có cấu trúc như bảng tính để đưa tổ chức đến dự...

 2. Cách chèn ảnh vào Excel trong 60 giây

  Cách chèn ảnh vào Excel trong 60 giây

  Tutorial Beginner

  Microsoft Excel thường được sử dụng trong kinh doanh nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể thêm các thiết kế đa phương tiện như các bức ảnh vào bảng...

 3. Excel trong 60 giây: Cách cắt ảnh
chụp màn hình 

  Excel trong 60 giây: Cách cắt ảnh chụp màn hình 

  Tutorial Beginner

  Ảnh chụp màn hình là cách hoàn hảo để thêm một minh họa vào trong Excel. Bạn có thể sử dụng Excel để tạo tài liệu hoặc hướng dẫn cho mọi người.  Thay vì sử...

 4. Excel trong 60 giây: Cách hiển
thị các giá trị 0 thành ô trống

  Excel trong 60 giây: Cách hiển thị các giá trị 0 thành ô trống

  Tutorial Beginner

  Khi bạn làm việc trên Excel và có bảng dữ liệu lớn, các giá trị trên bảng tính của bạn có thể là giá trị không là hoàn toàn có thể.

 5. Excel trong 60 giây: Cách định dạng Cell Styles

  Excel trong 60 giây: Cách định dạng Cell Styles

  Tutorial Beginner

  Bảng tính Excel khá hoàn hảo để lưu trữ dữ liệu, nhưng trông khá buồn tẻ và nhạt nhẽo không phong cách. Đó là lý do tôi sẽ dạy bạn cách định dạng Cell Styles...

 6. Làm thế nào để tạo ra một bảng dữ liệu trong Excel trong 60 giây

  Làm thế nào để tạo ra một bảng dữ liệu trong Excel trong 60 giây

  Tutorial Beginner

  Chỉ trong 60 giây, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn một vài đặc điểm sẽ thật sự giúp bạn thấy được sức mạnh của việc sử dụng những bảng biểu trong Microsoft Excel.

 7. Làm thế nào để in kèm đường lưới trong Excel trong 60 giây.

  Làm thế nào để in kèm đường lưới trong Excel trong 60 giây.

  Tutorial Beginner

  Bảng tính Excel là sự kết hợp của những hàng và cột, và tại nơi giao nhau đó gọi là ô. Điều này đã tạo ra một lưới lớn trong Excel. Khi bạn in một bảng tính,...

 8. Làm thế nào để liên kết dữ liệu trong Workbook Excel lại với nhau.

  Làm thế nào để liên kết dữ liệu trong Workbook Excel lại với nhau.

  Tutorial Intermediate

  Khi bạn sử dụng và xây thêm workbook trong Excel, bạn sẽ cần liên kết chúng lại với nhau. Có thể bạn muốn viết những công thức sử dụng dữ liệu giữa các sheet...

 9. Làm thế nào để sắp xếp dữ liệu trong bảng tính Excel (cách chính xác)

  Làm thế nào để sắp xếp dữ liệu trong bảng tính Excel (cách chính xác)

  Tutorial Beginner

  Bạn có trong tay một bảng tính Excel với hàng ngàn dòng nội dung, và bạn nhận ra rằng những dữ liệu này đều bị sắp xếp lộn xộn. Bạn có thể cần sắp xếp chúng...

 10. Làm thế nào để bảo vệ ô, sheet và workbook trong Excel.

  Làm thế nào để bảo vệ ô, sheet và workbook trong Excel.

  Tutorial Intermediate

  Khi đến thời điểm gửi bảng tính Excel của bạn, thật quan trọng để bảo vệ các dữ liệu mà bạn đang chia sẻ. Bạn có thể muốn chia sẻ dữ liệu của bạn, nhưng...

 11. Làm thế nào để thêm Slicer vào Pivot Tables trong Excel trong 60 giây.

  Làm thế nào để thêm Slicer vào Pivot Tables trong Excel trong 60 giây.

  Tutorial Beginner

  Slicer làm nó dễ dàng thay đổi việc xem những chi tiết bên trong của một pivot table với một thực đơn được mở bằng cách nhấp chuột. Trong hướng dẫn này,...

 12.  Excel trong 60 giây: Cách cố định dòng và cột

   Excel trong 60 giây: Cách cố định dòng và cột

  Tutorial Beginner

  Khi bạn làm việc trong một bảng tính Excel lớn, nó có thể thực sự hữu ích để cố định một hàng hoặc cột để hiển thị. Trong hướng dẫn nhanh này, tìm hiểu cách...