Learn Microsoft PowerPoint

Create captivating presentations with Microsoft PowerPoint. Design slides with templates, add animations and multimedia, and present with confidence.

Getting started with Microsoft PowerPoint

 • PowerPoint Templates: Everything You Need to Know

  PowerPoint Templates: Everything You Need to Know

  Sean Hodge
 • 60 Effective PowerPoint Presentation Tips & Tricks (Giant List)

  60 Effective PowerPoint Presentation Tips & Tricks (Giant List)

  Brad Smith
 • How to Reduce Your PowerPoint (PPT) File Size Way Down (+ Video)

  How to Reduce Your PowerPoint (PPT) File Size Way Down (+ Video)

  Andrew Childress
 • How to Make a Very Good PowerPoint Presentation About Yourself 2023 (+ Video)

  How to Make a Very Good PowerPoint Presentation About Yourself 2023 (+ Video)

  Brenda Barron
  1. Làm sao để tạo một bản thuyết trình kế hoạch kinh doanh bằng PowerPoint?

   Làm sao để tạo một bản thuyết trình kế hoạch kinh doanh bằng PowerPoint?

   Tutorial Beginner

   Dù bạn là một nhà khởi nghiệp đang chuẩn bị để đưa ra một bản thuyết trình PowerPoint về kế hoạch kinh doanh chính thức, hoặc bạn đang sẵn sàng để truyền tải...

  2. 15+ mẫu PowerPoint tiếp thị để trình bày các kế hoạch của bạn

   15+ mẫu PowerPoint tiếp thị để trình bày các kế hoạch của bạn

   Tutorial Beginner

   Có rất nhiều kiểu mẫu khác nhau về thuyết trình tiếp thị. Bạn có thể sẽ cần:

  3. Những mẫu trình diễn mới của năm 2017 tốt nhất (PowerPoint & những thứ khác)

   Những mẫu trình diễn mới của năm 2017 tốt nhất (PowerPoint & những thứ khác)

   Tutorial Beginner

   Nếu bạn sắp có bài thuyết trình, bạn cần phải làm hết sức mình:

  4. Làm thế nào để tạo một pitch deck thuyết phục (với template của PowerPoint)

   Làm thế nào để tạo một pitch deck thuyết phục (với template của PowerPoint)

   Tutorial Beginner

   Bạn có cần phải sử dụng một pitch deck (bản mô tả xúc tích) cho bài thuyết trình của bạn?

  5. 15+ Mẫu Hoạt Hình PowerPoint Với Những Slides Thu Hút Tuyệt Vời

   15+ Mẫu Hoạt Hình PowerPoint Với Những Slides Thu Hút Tuyệt Vời

   Tutorial Beginner

   Nếu bạn có một bài trình bày gần tới, vậy bạn có một vài công việc để làm.

  6. Cách thêm video vào bản trình bày PowerPoint của bạn

   Cách thêm video vào bản trình bày PowerPoint của bạn

   Tutorial Advanced

   Thêm video vào bản trình bày của bạn là cách tuyệt vời để làm cho nó thú vị hơn, chưa kể đến cách hoàn hảo để kết hợp demo hoặc quảng cáo mới nhất của bạn...

  7. Cách kiểm soát hoạt ảnh trong PowerPoint với Animation Pane

   Cách kiểm soát hoạt ảnh trong PowerPoint với Animation Pane

   Tutorial Intermediate

   Bạn đã biết cách thêm hoạt ảnh vào các đối tượng trong PowerPoint, nhưng nếu bạn muốn có sự kiểm soát nhiều hơn đến thời gian và sắp xếp hoạt ảnh riêng lẻ...

  8. Kích thước chuẩn cho slide PowerPoint của bạn là gì?

   Kích thước chuẩn cho slide PowerPoint của bạn là gì?

   Tutorial Beginner

   Trình diễn một bản thuyết trình PowerPoint là kết quả cuối cùng của việc chuẩn bị kỹ lưỡng. Bạn đã bỏ thời gian để nghiên cứu, chuẩn bị nội dung, tạo ra các...

  9. Cách cộng tác như một đội ngũ trên PowerPoint (PPT)

   Cách cộng tác như một đội ngũ trên PowerPoint (PPT)

   Tutorial Beginner

   Hình ảnh này: bạn đang làm việc để thực hiện một bài thuyết trình cho một dự án lớp học hoặc nhóm làm việc. Bạn đang gửi tập tin qua lại bằng cách sử dụng...

  10. Hướng dẫn tạo kế hoạch Maketing chuyên nghiệp với trình chiếu PowerPoint

   Hướng dẫn tạo kế hoạch Maketing chuyên nghiệp với trình chiếu PowerPoint

   Tutorial Beginner

   Marketing là thứ mà tất cả chúng ta biết cần phải làm trong kinh doanh, nhưng nó có thể đưa chúng ta ra khỏi vùng an toàn của chúng ta. Vậy làm thế nào để...

  11. Cách tạo một bản trình bày PowerPoint thuyết phục

   Cách tạo một bản trình bày PowerPoint thuyết phục

   Tutorial Beginner

   Đối với hầu hết những người đi lạm, bạn sẽ phải tạo bản trình bày PowerPoint ít nhất một lần trong sự nghiệp của mình. Trình bày, giống như với "các kỹ năng...

  12. Làm thế nào để tạo nhanh những bài thuyết trình
PowerPoint đơn giản 

   Làm thế nào để tạo nhanh những bài thuyết trình PowerPoint đơn giản 

   Tutorial Beginner

   Microsoft PowerPoint là phần mềm trình chiếu phổ biến nhất được sử dụng từ lớp học đại học cho đến phòng hội đồng quản trị công ty. Keynote và Google Slides...