Advertisement
  1. Business
  2. Startups
  3. Microbusiness

Stojí váš nápad pro podnikání za to? Jak to zjistit

Scroll to top
Read Time: 9 min
This post is part of a series called How to Quickly Start a Side Business (Ultimate Guide).
The Best Side Business Ideas (That You Can Do Part Time)
How to Start a Side Business While Working a Day Job in 2023

() translation by (you can also view the original English article)

Zatímco většina podnikatelů jde all-in v začátcích podnikání, začít vedlejší podnikání není neslýchané. Podle zprávy z Global Enterpreneur Monitor, šest procent americké pracující populace začne podnikat při zaměstnání. Toto číslo se může zdát malé, ale vzhledem k počtu zaměstnaným obyvatelům USA, miliony lidí začíná s vedlejším podnikáním.

Existuje však riziko, že budete věnovat váš drahocenný volný čas podnikovému nápadu. Co když je to špatný nápad? Co když nebude vydělávat peníze? Co když se ukáže, že nemáte dostatek času na to, abyste pracovali na své vedlejší činnosti?

Is Your Side Business Idea Worth PursuingIs Your Side Business Idea Worth PursuingIs Your Side Business Idea Worth Pursuing
Stojí váš nápad pro podnikáni za to? (grafický zdroj)

To je důvod, proč je nejlepší investovat asi hodinu, abyste se ponořili hlouběji do vašeho nápadu dříve, než strávíte víkendy kvůli těžce vydělaným penězům. Tato příručka a její doprovodný list vám pomohou projít procesem.

Zdarma ke stažení ve formátu PDF

Stáhněte si zdarma Business Side Idea Evaluation - Worksheet, který můžete použít s tímto tutoriálem.

Side Business Idea Evaluation - WorksheetSide Business Idea Evaluation - WorksheetSide Business Idea Evaluation - Worksheet
Side Business Idea Evaluation - Worksheet

1. Vyhodnoťte svůj obchodní nápad

První věcí, kterou můžete udělat, je vyhodnotit vlastní obchodní myšlenku, aniž byste se již zabývali mnoha vnějšími faktory, například cenami nebo obchodovatelností. Zde jsou některé otázky, které si můžete položit:

Jak bolestivý je problém, který se snažíte vyřešit?

Čím bolestnější nebo naléhavější problém, tím pravděpodobněji budete mít potenciální zákazníky, kteří hledají řešení.

Například pokud myslíte, že se během víkendů stanete fotografem, jednou z vašich možností je stát se fotografem mazlíčků. Vzhledem k tomu, že mnoho majitelů domácích zvířat má na svých smartphonech dostatečné kamery pro dokumentaci životů svých mazlíčků, jenom málo lidí by tuto službu profesionálně dělala.

Svatební fotograf musí však zachytit zvláštní událost, kdy účastníci - dvojice a jejich hosté - mají událost spíše zažít, než profesionálně dokumentovat. Svatby jsou zpravidla jednou za celý život pro pár, takže je třeba dělat fotografie opatrně. Vzhledem k těmto rozdílům svatební fotografové řeší naléhavější problém než fotografové mazlíčků.

Zeptejte se sami sebe, jaké problémy vaše produkty a služby řeší a jak frustrující nebo naléhavý je tento problém.

Jak dobře to váš produkt vyřeší?

Jako následnou otázku zvažte, jak dobře vaše myšlenka funguje jako řešení problémů vašich zákazníků.

Řekněme, že váš plán je pracovat jako pomocník v oblasti sociálních médií, pomůžete majitelům malých podniků naplánovat a vytvářet příspěvky v sítích sociálních médií, jako je Facebook nebo Instagram. Pomáháte klientům s problémem toho, co a kdy zveřejnit, ale bohužel se nemusíte nutně zabývat tím větším problémem.

Často majitelé firem používají tyto nástroje k většímu prodeji nebo zvýšení povědomí o značce. Pokud můžete využít své služby k tomu, abyste jim pomohli s těmito bolestivějšími problémy, pak můžete udělat více přesvědčivý zásah a poskytnout nepostradatelnou službu.

Dokonce i když prodáváte jednoduchý výrobek, jako např. obaly polštářů, můžete ještě vyřešit problémy vašich zákazníků. Můžete uvést nebo zobrazit vzorové barvy pohovky, které vyhovují všem návrhům, protože zákazníci pravděpodobně hledají produkty, které dobře vyhovují stávajícímu nábytku.

Podívejte se na vaše nápady pro vaše produkty a služby. Řeší problémy zákazníků úplně, dočasně je zmírní nebo vůbec nevyřeší problémy? Existují nějaké větší nebo hlubší problémy, které můžete řešit komplexněji?

Jsou náklady spojené s vaším produktem nižší než bolest problému, který se snažíte vyřešit?

To je klíčová otázka, na kterou se ptát, když zpočátku hodnotíte svůj nápad. Budou náklady a potíže při získávání vašich produktů nebo služeb méně bolestivé než problém, který se snažíte vyřešit? Zahrnujte nejen cenu, ale i úsilí, které musí váš zákazník projít, aby se naučil používat výrobky nebo služby, čekací doby a další kroky, které musí váš zákazník podniknout, aby mohli využít výhody vaší nabídky.

Jedním z příkladů podnikatelského nápadu, který selže v této otázce, je Ionic Ear představovaný v televizní show Shark Tank. Je to v podstatě souprava Bluetooth, kterou můžete neustále nosit - tím, že ji necháte chirurgicky implantovat u ucha.

Problémem, které se iontové ucho snažilo vyřešit, bylo nepohodlí toho, jak se s tím manipuluje. Řešení, které poskytlo, však bylo nákladnější, bolestivější a nebezpečnější než problém.

To by mohlo být extrémním příkladem, ale mnozí podnikatelé nezohledňují cenu a úsilí, které musí zákazníci platit. Pokud vaše obchodní myšlenka vytvoří více nebo větší problémy, než je vyřeší, budete mít potíže s prodejem.

Jakmile se sami sebe zeptáte na výše uvedené otázky a nejste spokojeni se svými odpověďmi, zkuste přemýšlet o dalších obchodních nápadech, s nimiž byste mohli pokračovat. Zde jsou některé návody, které vám mohou pomoci:

V opačném případě, pokud zjistíte, že vaše obchodní myšlenka řeší bolestivý problém vašich zákazníků a představuje dobré řešení, proveďte další kroky. Je na čase zjistit, jak dobře můžete provést boční podnikání.

2. Posuďte své schopnosti

Nyní je čas podívat se na vlastní schopnosti pro boční podnikání. Máte vše, co potřebujete, abyste mohli začít? To můžete zjistit pomocí následujících otázek:

Jaké dovednosti potřebují k vytváření, spuštění a uvedení na trh tohoto podniku? Jak zkušený jste v těchto dovednostech?

Začněte uvedením všech úkolů potřebných k zahájení podnikání, jakož i plnění a odeslání každé objednávky. Víte, jak tyto věci dělat?

Jsou-li některé úkoly, které ještě nevíte, jakým způsobem je třeba udělat - například jak přijímat platby online nebo jak vytvořit stránku na Facebooku - jsou tyto věci, které můžete snadno vyhledat a učit se sami?

Pokud jsou ještě věci, které se musíte dozvědět, zjistěte, zda tyto dovednosti vyžadují pouze několik minut svého času, nebo zda je třeba věnovat jim pravidelné studijní hodiny. Pokud jsou ještě věci, které se musíte dozvědět, zjistěte, zda tyto dovednosti vyžadují pouze několik minut svého času, nebo zda je třeba věnovat jim pravidelné studijní hodiny....

Kolik času potřebujete k vytvoření tohoto podnikání?

Kolik času potřebujete každý týden k provozování a uvedení na trh? Kolik času si můžete dovolit? Buďte realistični tím, že sledujete své energetické hladiny po celý týden

Dokonce i když máte pocit, že máte po každém pracovním dni tři hodiny zdarma, možná byste budete příliš unavený, abyste využili všech těchto hodin pro vaše boční podnikání. Zohledněte také své osobní závazky. Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem bude obtížně dosažitelná, jakmile začnete pracovat na své vedlejší činnosti.

Zde jsou některé výukové programy, které můžete použít:

Kolik peněz potřebuje k vytvoření tohoto podnikání?

Kromě počáteční investice, kterou potřebujete udělat, kolik peněz je zapotřebí k provozu a marketingu? Jak dlouho si budete moci dovolit udržet podnikání vzhledem k těmto nákladům? Ještě důležitější je zvážit, jak těžké bude, abyste tyto fondy pravidelně získávali. Investování těchto peněz bude jakousi obětí - ať už je to vyčerpáno úsporami, půjčováním nebo využitím fondů, které obvykle používáte k rekreaci. Pochopte, zda jste ochotni tuto oběť učinit.

3. Prověřte trh

Jakmile projdete inventář dovedností a zdrojů, budete muset začít své boční podnikání, je načase prověřit druhou stranu transakce - své cílové zákazníky. Mějte jasný obrázek o tom, kdo je váš zamýšlený zákazník. Tyto tutorialy vám pomohou podrobněji je popsat:

Dále zvážíte, jak pravděpodobně mít s těmito zákazníky ziskové podnikání.

Mají příjem pro vaše produkty nebo služby?

Existuje důvod, proč ředitelé společnosti nosí dražší obleky než stážisté - mají vyšší postradatelný příjem. To je důvod, proč by nemělo smysl mít firmu, která by prodávala šité obleky na míru zaměstnancům na nižší úrovni. Pokouší se váš podnikatelský záměr udělat něco podobného? Pokud tomu tak je, můžete zvolit jiný zákaznický segment?

Řekněme, že vaše původní myšlenka byla prodat služby psaní životopisu lidem, kteří jsou nezaměstnaní. To znamená, že je pravděpodobné, že váš cílový zákazník nemá příliš mnoho příjmů. Zamyslete se nad tím, že se zaměříte na profesionály, kteří chtějí přejít na vyšší platební pozici.

Jak velká je vaše zákaznická základna?

Cílová zákaznická základna by měla být dostatečně široká, abyste mohli dosáhnout dostatečného prodeje, abyste dosáhli svých cílů. Chcete-li nakonec pracovat na plný úvazek na svém bočním podnikání, potřebujete větší zákaznickou základnu, než kdybyste byli spokojeni se sporadickými prodeji, abyste zvýšili svůj příjem.

Chcete-li odhadnout vaši zákaznickou základnu, vraťte se k popisu o vašem cílovém zákazníkovi. Jsou nějaké statistiky, které vám pomohou zjistit, kolik z nich je v místech, na které cílíte? Najdete je pomocí jednoduchého vyhledávání Google. Pokud se zaměřujete na rodiče pobývající v domácnosti v Melbourne, můžete spustit vyhledávání, jako je ten, který je uveden níže, který zobrazuje některé články a stránky statistik:

Statistics searchStatistics searchStatistics search
Vyhledávání statistik na Googlu.

Pokud vaše demografické údaje o zákaznících zahrnují svou profesi, můžete také spustit odhad spuštěním Rozšířeného vyhledávání na LinkedIn. Můžete vyhledat podle odvětví, umístění a vybrat další klíčová slova. Počet výsledků vám může poskytnout dobrý odhad zákaznické základny.

Advanced search on LinkedInAdvanced search on LinkedInAdvanced search on LinkedIn
Rozšířené vyhledávání na LinkedIn.

Nezapomeňte být konzervativní s vašimi odhady, abyste se neskončili zklamáni odpovědí při spuštění marketingu. Samozřejmě, že je stále možné, abyste měli ziskové boční podnikání zaměřené na malou zákaznickou základnu - jen omezuje vaši schopnost měnit.

Jak obtížné bude dosáhnout k těmto zákazníků?

Někteří zákazníci jsou jednodušší k dosažení než jiní, což jim usnadňuje prodej. Například pokud chcete být životním trenérem zaměřeným na generální ředitele společností Fortune 500, vězte, že je těžší kontaktovat přímo než ostatní trhy, například majitelé malých podniků, vysokoškolští profesoři nebo obchodní zástupci. To však neznamená, že je to nemožné. Pro těžko dosažitelné zákazníky máte "in", který vám umožní přístup k jejich času a pozornosti?

Máte více přímých soutěžitelů?

Obvykle vidíme konkurenci jako špatnou věc, ale pokud existuje dostatek podobných podniků, které prosperují, znamená to, že pro ni je zdravý trh. Pokud si můžete uvědomit několik přímých konkurentů, je to dobré znamení.

4. Otestujte vodu

Když jste spokojeni s vašimi odpověďmi na výše uvedené otázky, je na čase překonat teorii a začít podnikat kroky. Můžete to udělat tím, že vyzkoušíte svůj boční podnikatelský nápad následujícími způsoby:

Krok 1: Získejte zpětnou vazbu na vaši vedlejší obchodní myšlenku

Podívejte se na online komunity v rámci skupin Facebook, skupiny LinkedIn a diskusních panelů, které pravděpodobně zveřejní vaši cíloví zákazníci. Řekněte jim o vašem nápadu začít podnikat a zeptejte se, co si o tom myslí.

Jděte hlouběji a zeptejte se, zda nakoupili z podniků, jako je váš a jaké byly jejich zkušenosti. To vám pomůže provést cenné úpravy vaší myšlenky na základě toho, co si skutečně myslí vaši cíloví zákazníci.

Krok 2. Proveďte omezený prodej

Nic nepřekoná testování vašeho podnikatelského nápadu víc, než pokus o skutečný prodej. Pokud je to produkt, zaveďte jednu nebo dvě položky k prodeji cílovému publiku. Pokud je to služba, nabídněte omezenou verzi. Následující pokyny vám mohou poskytnout návody, jak to provést:

Tím, že uvolníte svůj nápad do divočiny, získáte konkrétnější zpětnou vazbu o prvcích, které byste měli změnit dříve, než investujete celý svůj čas a peníze do startu.

Neprůstřelné nápady na podnikání

Zodpovězením výše uvedených otázek a provedením některých prodejních testů získáte představu o možných výzvách, na které může vaše podnikání narazit. Ještě důležitější je, že tyto výzvy pochopíte dlouho předtím, než půjdete all-in s prováděním své myšlenky ve volném čase.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads