7 days of PowerPoint templates, graphics & videos - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Business
  2. Microsoft Excel

Cách Thêm các Liên kết vào Excel trong 60 Giây

Scroll to top
Read Time: 3 mins
This post is part of a series called How to Use Excel - Quick Video Tutorials (in 60 Seconds).
How to Insert, Delete & Hide New Sheets in Excel in 60 Seconds
How to Use AutoSum in Excel in 60 Seconds

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Một bảng tính là một bảng tương tác để ghi lại dữ liệu và sử dụng các công thức. Các ô của một bảng tính có thể chứa nhiều thứ trong đó bao gồm các siêu liên kết. Hãy tìm hiểu hai loại liên kết trong Excel mà chúng ta có thể thêm vào một bảng tính.

Cách Thêm các Liên kết trong Excel vào các Bảng tính Một cách Nhanh chóng

Lưu ý: Hãy xem đoạn video hướng dẫn ngắn này hoặc làm theo các bước nhanh sau đây được tổng hợp từ video này:

1. Nhấp chuột vào một Ô trong Excel để Thêm một Liên kết vào Nó

Trước hết, hãy đảm bảo rằng chúng ta đã nhấp chọn một ô để chúng ta có thể thêm một thứ gì đó vào nó.

Choose the Excel cell to add a link toChoose the Excel cell to add a link toChoose the Excel cell to add a link to
Chọn một ô Excel để thêm liên kết vào nó.

2. Vào Insert và Áp dụng Tuỳ chọn HyperLink

Bây giờ, hãy vào tab Insert trên thanh ribbon và nhấp vào nó. Tiếp theo, tôi sẽ tìm tùy chọn Hyperlink và nhấp vào nó. Menu bật lên cho phép chúng ta thêm liên kết. Ở phía bên trái, tôi sẽ đảm bảo rằng tôi đã chọn tùy chọn Existing File or Web Page.

Add Link in Excel to a website URLAdd Link in Excel to a website URLAdd Link in Excel to a website URL
Thêm Liên kết trong Excel Sử dụng Tùy chọn Hyperlink.

3. Chèn một Liên kết đến URL của một Trang web vào Excel

Trong hộp Address, tôi sẽ nhập một URL đến một trang web để liên kết đến nó trong bảng tính của tôi. Tôi cũng sẽ thêm một số chữ nếu tôi muốn một tiêu đề đại diện cho URL.

Type the Website URL Link into ExcelType the Website URL Link into ExcelType the Website URL Link into Excel
Nhập liên kết URL của Trang web vào Excel.

Sau đó tôi sẽ nhấp OK, bây giờ chúng ta đã có siêu liên kết trong bảng tính. Tôi sẽ nhấp vào nó và liên kết sẽ mở ra trong một trình duyệt.

4. Thêm Liên kết Đến một Sheet trong Excel

Tôi sẽ tiếp tục và chuyển sang bảng tính của tôi và tiếp theo chúng ta sẽ thêm một siêu liên kết vào một tab khác trong bảng tính. Bạn có thể sử dụng cùng một tuỳ chọn, nhưng lần này chúng ta sẽ chọn tùy chọn Place in This Document và chọn một tên sheet khác. Nhấp vào siêu liên kết mới đó bây giờ sẽ đưa tôi đến một sheet khác.

Add a Link in Excel internally to a sheetAdd a Link in Excel internally to a sheetAdd a Link in Excel internally to a sheet
Thêm một liên kết nội tại đến một sheet hoặc một tài liệu khác trong Excel.

Hoàn tất!

Bạn có thể nhanh chóng thêm các liên kết đến các trang web bên ngoài, đến các sheet nội tại trong bảng tính hoặc đến các tài liệu hoặc tài nguyên ở nơi khác trong Excel của bạn.

Các Hướng dẫn khác về Excel trên Envato Tuts+

Hãy tìm hiểu sâu hơn trong loạt bài của chúng tôi: Cách Tạo và Sử dụng Công thức Excel (Khoá Huấn luyện cho Người mới bắt đầu). Đồng thời, tìm thêm các hướng dẫn về Excel trên Envato Tuts+ để giúp bạn học cách làm việc với các công thức và dữ liệu tốt hơn trong các bảng tính của bạn. Ở đây là một số hướng dẫn bằng video ngắn để bạn tìm hiểu thêm:

Ghi nhớ: Với mỗi công cụ Microsoft Excel mà bạn học được, và quy trình làm việc mà bạn thành thạo, thì bạn càng có thể tạo ra các bảng tính tốt hơn.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.