7 days of PowerPoint templates, graphics & videos - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Business
  2. Presentations

Cách có nhiều theme trên Google Slides trong 60 giây

Read Time: 3 mins

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Google Slides là phần mềm trình diễn trên nền web giống như PowerPoint hoặc Apple Keynote. Bạn có thể sử dụng mẫu tùy chỉnh để tạo thiết kế trình diễn hoàn hảo trên đó. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách để có thêm nhiều theme trên Google Slides trong video nhanh hoặc bài viết này.

Nếu bạn đang tạo một trình diễn, bạn sẽ muốn xem thêm eBook của chúng tôi: Hướng dẫn hoàn chỉnh để tạo trình diễn hay. Tại sao không tải ngay bây giờ? Bạn sẽ tải về miễn phí khi bạn đăng ký trên Tuts+ Business Newsletter.

Perfect Presentation eBookPerfect Presentation eBookPerfect Presentation eBook

Lưu ý: Bạn có thể tìm nhiều mẫu Google Slide tuyệt vời trên Envato Elements hoặc GraphicRiver.

Cách để có thêm nhiều theme trên Google Slides

Chú ý: Hãy xem hướng dẫn chụp màn hình hoặc làm nhanh theo các bước bên dưới kèm theo video này.

1. Chọn Theme từ Envato Elements

presentation themespresentation themespresentation themes
Bạn có thể chọn hàng trăm theme trình diễn tương thích trên Envato Elements.

Đối với theme trình diễn, tôi luôn thích sử dụng trên Envato Elements, tất cả dịch vụ bạn đều có thể tải để sáng tạo với nhiều thiết kế. Tất cả các mẫu trên Envato Elements đều tương thích với Google Slides, vì vậy bạn có thể tải về để bắt đầu trình diễn của bạn.

2. Tải về theme PPTX cho Google Slides

PPTX formatPPTX formatPPTX format
Tập tin định dạng PowerPoint cũng tương thích với Google Slides.

Tôi sẽ tiếp tục và tải về một mẫu. Trong tường hợp này, theme trên Google Slides là Circles. Bây giờ hãy mở nó lên và tìm tập tin định dạng .pptx. Bạn có thể biết đây là tập tin có định dạng PowerPoint nhưng nó cũng làm việc trên Google Slides.

Tất cả các theme trên Elements đều phân loại, chúng ta tìm kiếm theo bộ lọc Google Slides và thực hiện rất hiệu quả.

3. Kéo và thả theme vào Your Drive

drag and drop themedrag and drop themedrag and drop theme
Ngay khi bạn vừa tả về theme, bạn có thể kéo thả nó vào Google Drive và bắt đầu làm việc với nó.

Ngay khi bạn tìm thấy tập tin định dạng PPTX, bạn có thể kéo và thả nó vào ổ đĩa để upload nó và băt đầu làm việc trên bài trình diễn của bạn.

4. Hoàn thành

Circles templateCircles templateCircles template
Sử dụng mẫu có thể giúp bạn có thể bát đầu thiết kế bài trình diễn.

Bây giờ, chúng ta vừa upload một theme. Bạn có thể bắt đầu thiết kế trình diễn như bình thường với Google Slides. Tuy nhiên, thay vì thiết kế ngày từ đầu thì bạn bắt đầu với mẫu tùy chỉnh.

Thêm những bài hướng dẫn về Google Slides trên Envato Tuts+

Tìm hiểu thêm trong các bài hướng dẫn cơ bản của chúng tôi về cách sử dụng Google Slides trên Envato Tuts+. Chúng tôi đã bổ sung những nguồn tài nguyên về Google Slides để bắt đầu với Google Slides:

Bạn cũng có thể tìm thấy nhiều mẫu Google Slides chuyên nghiệp trên những bài hướng dẫn này:

Tạo trình chiếu hay (Tải về eBook định dạng PDF miễn phí)

Bạn vừa mới tìm hiểu cách có thêm theme cho Google Slides. Để tìm hiểu thêm những cách hay khác trong việc tạo trình diễn với Google Slides, chúng tôi có nguồn tài nguyên hoàn hảo giúp bạn. Ebook của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách viết, thiết kế và tạo trình diễn một bài trình chiếu.

free PDF ebookfree PDF ebookfree PDF ebook

Hãy tải về eBook mới miễn phí của chúng tôi: Hướng dẫn hoàn chỉnh để tạo trình diễn hay. Nó hoàn toàn miễn phí, chỉ cần đăng ký trên Tuts+ Business Newsletter.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.