Advertisement
 1. Business
 2. Side Business

Jak odstranit těžké problémy a lépe rozběhnout vedlejší podnikání

Scroll to top
Read Time: 10 min
This post is part of a series called How to Quickly Start a Side Business (Ultimate Guide).
How to Make Time to Manage Your Side Business Successfully
Is Your Side Business Profitable? How to Calculate Your Results

() translation by (you can also view the original English article)

Každé podnikání má svá vlastní úskalí. Podnikatelé s vedlejším podnikáním však zaznamenávají problémy a výzvy, kterým nemusí čelit podnikatelé na plný úvazek.

Ať už vyhodnocujete metriky, nebo podnikáte několik týdnů, pravděpodobně na některé z nich narazíte. Jakmile je odhalíte, je třeba začít urychleně pracovat na jejich odstranění.

Při vedlejším podnikání můžete být často bez času a energie. Nebudete-li tyto problémy řešit, mohly by se s vámi dlouho táhnout.

V tomto článku naleznete některé z nejběžnějších problémů, které se při podnikání mohou vyskytnout. Nastíním, co vše můžete udělat a jak je vyřešit (a dokonce i jak zabránit jejich dalším výskytům).

Fix small side business problemsFix small side business problemsFix small side business problems
Jak řešit obtížné problémy ve vašem vedlejším podnikání (zdroj grafiky)

7 běžných problémů při vedlejším podnikání (+ jak je vyřešit)

1. Nedostatek tržeb

Neuspokojivé prodeje jsou jedním z nejčastějších problémů malých obchodních společností. Ve skutečnosti, podle nedávného průzkumu prováděném Infusionsoft a LeadPages, je pro malé podnikatele problémem číslo jedna přeměna obchodních příležitostí v platící zákazníky.  Zda se jedná o váš problém, zjistíte podle následujících příznaků:

 • Nesplňujete prodejní cíle, i když jsou skromné.
 • Změřili jste zájem svého cílového trhu a chválili váš podnikatelský záměr, ale při spuštění si nikdo nic nekoupil.
 • Máte zvýšený zájem přes followery na sociálních médiích, od odběratelů, skrze volání nebo e-maily, ale prodeje nerostou.
 • Navzdory zvýšení reklamní nebo marketingové aktivity nevidíte žádné zvýšení tržeb.

Zjistěte, jaké skutečné důvody stojí za nedostatkem prodejů. Postrádáte jen obchodní příležitosti, nebo máte desítky, či stovky zájemců, které prostě nedokážete přeměnit na platící zákazníky?

Zkontrolujte své prodejní cesty

Pokud vám chybí příležitosti, projděte si prodejní cesty a uvidíte, jak své potencionální zákazníky lákáte a zachytáváte. Tento průvodce by vám mohl pomoci:

Pokud prodejní cesty nepřináší dostatek příležitostí, znamená to, že budete muset najít jiné metody k dosažení cílového trhu. Vezměte v úvahu:

 • Existují online a offline komunity, ve kterých jste ještě nepropagovali nebo neprodávali?
 • Existují jiné reklamní metody, které by vám lépe pomohly dostat se na cílový trh?

Jak převést příležitosti na prodej

Pokud vaše podnikání generuje dostatek příležitostí a jen je nedokážete zobchodovat, máte úplně jiný problém. Znamená to, že vaše marketingové nebo prodejní techniky nejsou dost přesvědčivé na to, aby vedly ke koupi.

Užitečné bude, pokud se vrátíte zpět k průzkumu trhu. Lépe tak pochopíte, co vaši zákazníci hledají. V následujících návodech najdete metody, které můžete vyzkoušet:

Tip: Také si zlepšíte své prodejní techniky. I v případě, že vaše vedlejší podnikání nevyjde, umění prodávat vám pomůže v budoucím podnikání i pracovním životě.

2. Ztráta energie

Ztráta energie není neobvyklá, když přepínáte mezi svým vedlejším podnikáním, prací na plný úvazek a osobním životem. Někdy prostě potřebujete krátkou přestávku. V některých případech vám zastavení nebo zpomalení pokroku může ublížit v dlouhodobém horizontu. Na následující varovné signály byste si měli dávat pozor:

 • Vícekrát odkládáte jednoduché úkoly
 • Jste daleko pozadu za plánem.
 • Jste často bez zájmu nebo nemotivováni pracovat na svém vedlejším podnikání.
 • Přecházíte z fáze přepracování na fáze bez pokroku.

V případě, že jste ztratili energii, jednejte co nejrychleji. V opačném případě se uvězníte v bludném kruhu. Pokud se cítíte odrazováni, nemotivovaní nebo vyhořelí neuděláte žádný pokrok. Nedostatek pokroku vám pak ubírá motivaci.

Mějte na paměti, že při vedlejším podnikání není důležitá vysoká produktivita, ale konzistence. Tak dlouho, jak budete po celé dny, týdny a měsíce dosahovat malých vítězství, se nebudete muset obávat ztráty svého elánu.

Zaměřte se na zlepšení své konzistence

Konzistence lze dosáhnout tím, že upřímně zhodnotíte své osobní, profesionální a podnikatelské schopnosti. Udělejte si audit svého plánu za pomoci nástrojů pro plánování a seznamy úkolů. Naplánujte si pouze takové úkoly, kterých lze reálně dosáhnout během volného času a každodenní energie.

Nezapomínejte na odpočinek, volný čas a dovolené. I to by mělo být součástí plánu. Mohlo by se zdát nesmyslné, nedat veškerou energii do svého podnikání, ale odpočinek má řadu výhod. Podle výzkumu zveřejněném v Journal of Organizational Behavior se po dovolené může zvýšit pracovní nasazení a naopak snížit syndrom vyhoření.

3. Zastavení růstu

I v případě, že se vedlejšímu podnikání daří, může být růst omezen množstvím peněz a času, které investujete. Když zisk nebo prodeje dosáhnou určité úrovně, můžete zaznamenat následující:

 • Počet prodejů neroste, i když dáváte více do marketingu a reklam.
 • Stále obsluhujete stejný počet zákazníků a to i přes to, že se jich snažíte nalákat více.
 • Pro své podnikání si dáváte větší cíle, ale nemáte čas ani prostředky, abyste těchto cílů dosáhli.

Zastavení růstu může být pro malou firmu problém, ale ne vždy je to špatně. Pokud je vaše podnikání ziskové a našli jste správnou rovnováhu mezi povinnostmi, dosáhli jste něčeho trvale udržitelného. Většina firem ani tak daleko nedošla. Pokud však máte větší sny - ať už práci na plný úvazek, stabilizaci značky, nebo navýšení prodejů - udržitelnost nepomůže.

Konkrétní a měřitelné cíle

Pokud chcete prorazit fázi stabilizace, je třeba mít konkrétní a měřitelné cíle. Hledejte prostředky potřebné k dosažení daného cíle.

To může zahrnovat více času, kapitálu, širší okruh zákazníků, nebo nové produkty a služby. Do svého podnikání lze přesměrovat více svého volného času, najmout někoho na výpomoc, nebo najít nové trhy. V drastičtějších případech budete muset snížit své profesionální závazky, nebo dokonce ukončit svůj pracovní poměr.

Následující příručka vám pomůže dostat se z fáze stabilizace a ukáže, jak dosáhnout nové úrovně podnikání:

4. Nízký nebo žádný zisk

Je to jako rána pěstí do břicha, když počítáte zisky z podnikání a dostanete se k následujícím výsledkům: záporné číslo, ztráta, nebo jen malé výnosy navzdory dobrému počtu prodejů.

Pokud je to váš případ, potřebujete se vrátit zpět k základům. Zeptejte se sami sebe:

 • Neutrácíte příliš? Do jisté míry může ořezání zbytečných výdajů zvýšit zisky.
 • Neprodáváte své produkty a služby příliš lacině? Pokud se jedná o tento případ, podívejte se na průvodce zvyšování ceny bez ztráty zákazníků.
 • Děláte vše k maximalizaci ziskovosti každé objednávky? Pokud nenavazujete na své příležitosti a platící zákazníky, připravujete se o další příjmy. V tomto případě potřebujete další nápady, jak zvýšit zisky. Tento kurz obsahuje metody, které lze vyzkoušet.
 • Má váš současný trh spoustu disponibilního přijmu? Zákazníků může být málo, ale jsou loajální. Na druhou stranu si nemohou dovolit platit vámi nastavenou cenu za produkty a služby. Podívejte se, zda můžete cílit na ziskovější trhy nebo vymyslet nabídky pro movitější zákazníky.

Přizpůsobte si svůj obchodní model

Pokud jste již provedli některé z výše uvedených změn, je možné, že váš podnikatelský nápad prostě není tak výnosný, jak jste si mysleli. Zaměřte se na nový nápad, nebo přehodnoťte svůj obchodní model. Zde je několik návodů, které vám pomohou:

5. Není dost času na osobní závazky

Najít vyvážený vztah mezi pracovním a soukromým životem může být obtížné. Podle průzkumu mezi vlastníky malých podniků 36 % z nich nerozlišuje mezi podnikáním a osobním životem. 35 % pak uvedlo, že nemají moc volného času. 

Je náročné, pokud přepínáte mezi povinnostmi pro zaměstnavatele, podnikáním a časem pro sebe. Zároveň musíte být k dispozici pro své blízké.

Dejte si pozor na varovné signály

I když vás většina přátel a rodina na cestě k podnikání podpoří, mohou být znepokojeni, pokud vás uvidí ztrápeného nebo vyhořelého. Proto si dejte pozor na:

 • Cítíte vinnu za svou nepřítomnost a nedostatečnou pozornost vůči svým přátelům a rodině?
 • Více lidí ve vašem životě již vyjádřilo obavy, zda jste schopen zvládnout své povinnosti, úkoly a závazky.
 • Litujete, že chybíte při důležitých okamžicích svých blízkých.

Pokud vám podnikání zabírá příliš času a pozornosti, je na čase vytyčit jasné hranice:

 • Za jakých okolností jste ochotni vyhnout se obchodním úkolům a lépe plnit své osobní závazky?
 • Existují způsoby, jak odstranit nepodstatné úkoly a uvolnit si více času pro sebe a ostatní?

Práce s těmi nejblížšími

Promluvte si se svými přáteli a rodinou. Zeptejte se jich na jejich očekávání a zejména na věci, které byste si neměli nechat ujít. Následně definujte, co můžete splnit a naopak, co pravděpodobně nedotáhnete do konce.

Bez ohledu na to, v jaké fázi je vaše podnikání, komunikujte se svými blízkými. Tímto způsobem lépe pochopí, čím procházíte.

Sdílejte s nimi své nezdary a úspěchy. Nejen, že se budou cítit zainteresování, ale také vám mohou poskytnou zpětnou vazbu a podporu. To jen posílí vaše vztahy.

V těchto podrobných návodech najdete rady o tom, jak získat zpět rovnováhu mezi osobními a podnikatelskými závazky:

6. Váš profesní život trpí

Běžně se stává, že se práce ve vedlejším podnikání negativně odrazí v práci na plný úvazek.

I v případě, že obě části vašeho života jsou úspěšné, budete muset nevyhnutelně udělat nějaké ústupky. Například pracovat přesčas znamená, že dané hodiny nemůžete věnovat svému podnikání. Na druhou stranu, pokud trávíte všechen svůj volný čas podnikáním, nevěnujete dostatek přípravy a zodpovědnosti práci na plný úvazek. I když mohou být oba scénáře nadále udržitelné, sledujte tyto varovné signály:

 • Kvalita vaší práce se zhoršuje a všímají si toho kolegové a nadřízení.
 • V práci příliš přemýšlíte o svém podnikání, což vás vyrušuje.
 • Máte zpoždění při plnění milníků, cílů nebo termínů.
 • V práci se cítíte unaveně.

Vedlejší podnikání vždy vyžaduje určitou oběť. Otázkou je, jaké oběti jste ochotni udělat a proč. Pokud máte jasnou odpověď, znáte i správné hranice mezi prací a podnikáním. Odpovědi a kompromisy, které jste ochotni si nastavit, se mohou během doby měnit, takže se nebojte dělat úpravy.

Změny k dosažení správné rovnováhy

Pomůže vám, pokud přehodnotíte svůj plán a vyberete oblasti, ve kterých jste přehlceni. Nemůžete-li plnit své pracovní závazky a zabýváte se podnikáním během pracovní doby, je to nespravedlivé vůči vašemu zaměstnavateli.

Pokud nejste připraveni opustit svou práci a přejít na podnikání na plný úvazek, je nejlepší pokračovat v plnění svých profesních povinností a úkolů, které se od vás očekávají.

I když se ve svém profesním životě necítíte dobře a přemýšlíte o jeho ukončení, zvažte své možnosti:

 • Je vaše vedlejší podnikání natolik ziskové, že víc času na něj zvýší prodeje?
 • Je váš zaměstnavatel otevřen možnosti práce na částečný úvazek nebo úpravě pracovní doby?

Najděte si cestu, která zcela neohrozí vaše živobytí, ale zároveň budete schopni se soustředit na své závazky.

7. Problémy s poskytováním podpory zákazníkům

Přímá komunikace se zákazníky je součástí každého podnikání. Ať už odpovídáte na otázky, snažíte se uzavřít obchod nebo vyřizujete stížnosti, je třeba rychle a jasně odpovídat. To však může být problém pro podnikatele, kteří nemají stejnou dobu dostupnosti jako podnikatelé na plný úvazek. Zde jsou některé problémy zákazníků, na které můžete narazit:

 • Zákazníci vám často posílají e-maily nebo volají během pracovních hodin nebo ve vašem volnu. Buď jim vůbec neodpovídáte, nebo reagujete v čase, kdy máte dělat něco jiného.
 • Zákazníci jsou zklamaní nebo rozčarovaní z vašich reakčních časů.
 • Zákazníci ukončí svůj nákup nebo si vyberou jiný podnik, protože dostatečně rychle nereagujete.

Nastavte zákazníkům realistická očekávání

Tyto problém nejlépe vyřešíte tak, že je jim zcela zabráníte. Co nejdříve poskytněte zákazníkům jasné informace. Na webových stránkách, sociálních sítích a prvotních rozhovorech s klienty uveďte, že jste podnikatel, který nemůže poskytovat podporu 24/7 - alespoň ne teď. Upřesněte, jak rychle budete reagovat na e-maily a jaká je nejlepší doba a místo, kde vás mohou kontaktovat.

Je vhodné mít stránku s častými otázkami, která poskytne odpovědi na základní a časté otázky vašich zákazníků. Pokud zde naleznou svou odpověď, nebudou mít potřebu vás kontaktovat.

Pokud řešíte velké množství e-mailů nebo telefonních hovorů a můžete si to dovolit, najměte si online asistenta nebo subdodavatele.

Pro úspěšné vedlejší podnikání se těmto problémům vyhněte

Když narazíte na překážky, neberte to jako znamení neúspěchu. I úspěšné podniky mají své vlastní problémy. Důležité je na nich pracovat a řešit je.

Jakmile překonáte nízké prodeje, ziskovost nebo rozpolcenost mezi mnoha povinnostmi, nebudete nadále nezkušený majitel firmy. Proměníte se v osvědčeného podnikatele.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Business tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads